Bygga upp, riva ner, börja om

Utställningen sker i samband med arbetes/utställningsstipendium utdelat av KKV Bohuslän.  2016

http://www.kkv-b.se/

Genom en intuitivt driven process byggs miljöerna upp. Rumsligheter som tampas med motsatser som: abstraktion och figuration, slump och kontroll, naturen och det urbana landskapet. Dessa ställs sida vid sida, smällts samman, bryts upp.

Lager byggs på lager,
utfall sparas eller rivs ner,
nya bilder växer ur resterna.
Den färdiga bilden vilar på ruiner av tidigare försök.

I utställningen visas både kollage och målningar som gestaltar tiden, gesten och kroppslighet. Hur vi ser på och integrerar med vår omvärld.