Metamorfos

Utställning på Galleri Uddenberg 18/03 - 2/4 2017

 

Blicken beträder ett måleriets rum, där organiska former i ett tillstånd av rörelse och upplösande tar plats, stött mot en komposition av ett konstruerat bygge. Träplankor och staket byggt likt en scen för måleriet att utspelas på. En uppvisning av en process av förändring. Likt naturens kretslopp av tingens flyktighet bryts motiven upp och nya element får ta vid. Det ena växer fram ur det andra. Målningarna genomgår en process där de första stegen oftast refuseras och där slutresultatet är svårt, om inte omöjligt, att helt förutsäga. Våldsamma handlingar av göra och förstöra.

Målningarna byggs upp av fragment hämtade från olika källor och sätts samman så en ny bild tar vid. Likt kulisser byggs bilder upp. Ett meningsskapande. En metod som dekonstruerar befintliga betydelser och ser hur information kan sättas samman för att skapa nya betydelser.

Fram träder platser som befinner sig i ett gränsland, där motiven brutits upp och pendlar mellan abstraktion och figuration, planerat och slumpen. Ett utforskande av motsatser i en spännvidd mellan det asketiska och expressiva.