My God it´s Full of Stars

Min målning Tower of Babel som ingick i grupputställning som var en del av GIBCA EXTENDED, Göteborgs Internationella Konstbiennal.  02/09 - 17/09 - 2017

"Inför arbetet med utställningen "My God it's Full of Stars" har konstnärerna Björn Camenius , Therése Hurtig, Cecilia Jönsson, Ami Norda, Mari Lagerquist, Filippa Levemark, Jesper Norda och Christina Skårud samtalat kring begreppet det Sekulära samhället. Samtalen kom att röra sig i det vaga område där gränslinjerna dras mellan det personliga (tro, icke-tro), och det samhälleliga (religiösa strukturer, sekulära strukturer) och har fungerat som en bas för konstnärerna när de arbetat med sina verk."