Snårskog och irrfärder

Bachelor exhibition, Vasagatan 33, Göteborg, 28 april - 22 maj 2016

I ett gränsland mellan abstraktion och figuration träder landskapen fram. Genom ett intuitivt drivet måleri, att lägga ett färgstråk och sedan kommentera på det, byggs målningarna upp. Färgen appliceras med olika redskap - penslas, skrapas, smetas, slängs.

 

I Björn Camenius målningar ställs snabba utsagor vid sidan av mjuka penselföringar vilket skapar olika toner och tempoväxlingar. Dukarna fylls av spår från både naturen och det urbana rummet, grenverk blandas med artificiella ljuspunkter från stadsnatten. Fokus ligger på materialet själv. Fram växer ett måleriets rum i vilket blicken irrar runt i som genom en snårskog, ledsagad över mark och insjunkandes i djupet av svärtan från Crimson alizarin och Phthalo grön, för att sedan möta på hinder, stoppas av färger och former som bryter upp illusionen och tar blicken tillbaka till bildplanet. Färgklumpar, likt öppna sår yttrar sig på bildplanet och punkterar illusionen samtidigt som de i sin materialitet sträcker sig ut till betraktaren och spelar an på hens kroppslighet.